Co je to Dogfitness.cz?

Myšlenka “projektu” Dogfitness.cz se v hlavě objevila již v počátcích mého studia veterinárního lékařství. Otázka onemocnění a zranění byla mým každodenním chlebem stejně jako chvilky radosti při procházkách, trénincích či závodech se svými psy. Na jedné z prvních přednášek zazněla vedle definice nemoci i populární větička: “Prevence je lepší než léčba.” Brzy poté jsem si začala všímat toho, jak malou roli v našem běžném životě vlastně prevence hraje. Všichni se k ní obvykle plni naděje chýlíme až když sedíme v čekárně veterinární kliniky se svým psem v náručí.

Na prvních trénincích se málokdy řeší fyzický (tedy ruku v ruce zdravotní) aspekt daného sportu. Nejdůležitější je naučit psa skákat přes skočku, chytat frisbee, nabíhat správně na box a nemíjet dráhu, mít plné zákusy a maximální razanci, atd. Domů si doneseme celou řadu domácích úkolů, jak psa naučit, aby chápal, co znamená daný povel. Ale co fyzická schránka našeho parťáka? Péče o kondici a pohybový aparát psa je přeci nedílnou součástí bezpečného tréninku.

Hlavním cílem Dogfitness.cz je zakořenit v lidech otázku prevence a dostat ji do běžných životů a každodenních “rituálů” jejich soužití se psem. Aktuálně je v nabídce ošetření psa Dornovou metodou a možnost individuální lekce cvičení na míčích, na které mám, troufám si říct, trošku jiný pohled, než se u nás “nosí”. Po domluvě jezdím v rámci České republiky a Slovenska na semináře, jejichž náplní je příprava na výkon, cvičení na míčích, protahování… jedním slovem dogfitness. Kromě toho pořádám i pozitivní víkendovky a tábory, kde se věnujeme spolupráci se psem v rámci “pravidel” pozitivního upevňování.

V brzké budoucnosti plánuji Dogfitness.cz dostat z improvizované místnůstky do prostor, kde bych ráda vytvořila centrum pro lidi, kteří se zajímají o prevenci a pozitivní smýšlení při spolupráci se psem. Plány jsou veliké, cesta je dlouhá, takže nezbývá než se dát s úsměvem do práce.

MVDr. Veronika Gesierichová

MVDr. Veronika Gesierichová

Úspěšně jsem ukončila studium veterinárního lékařství, jsem trénérkou lidsko-psích týmů v oblasti pozitivního upevňování a doporučenou terapeutkou Dornovy metody pro zvířata. Zabývám se péčí o pohybový aparát nejen psích sportovců. Jsem hrdou paničkou pana vořecha Sida a australského ovčáka Noxe a...abych nezapomněla...věrnou služebnou borderky Juno. Se svými psy se věnuji především dogfrisbee a bavíme se navzájem učením triků. Miluji dobré jídlo (především masooo), jógu a bezduché courání se přírodou.