Stříhání plemen psů s dlouhou či středně dlouhou srstí v letním období budí velké emoce a pravidelně vyvolává vášnivé diskuse křížem krážem sociálními sítěmi. Dělí pejskařskou veřejnost na dva tábory, které se často dost nekompromisně odsuzují. Ale je možné vytvářet snadno od stolu tak radikální soudy? Tento článek vám pomůže získat představu o tom, jak funguje psí srst. A v případě, že se rozhodujete, zda stříhat či nestříhat, učinit kvalifikované rozhodnutí.

Srst a její stavba

Přestože je chovatelskou a šlechtitelskou prací tento prvek psího těla mnohdy radikálně upravován, vycházejme z toho, že funkční stavba srsti je tvořena obvykle delšími silnějšími krycími chlupy a kratšími jemnějšími chlupy zvanými podsada. Z jednoho chlupového folikulu vyrůstá jeden krycí chlup a několik (3-30) chlupů podsady. Množství chlupů podsady je výrazně sezónně ovlivňováno s ohledem na teplotu vnějšího prostředí a délku světelného dne. V ideálním případě tedy dochází dvakrát ročně k línání, kdy je vyměňována zimní srst s vysokým množstvím chlupů podsady (až 25 chlupů podsady na jeden krycí chlup) za letní srst s nižším množstvím chlupů podsady (až 3 chlupy podsady na jeden krycí chlup) a naopak. Avšak u psů žijících celoročně v bytě může být tento proces potlačen až úplně zastaven. Dochází pak k takzvanému celoročnímu línání, které mnohdy nekoresponduje s podmínkami vnějšího prostředí a tak může vzniknout problém.

Funkce srsti

Úkolem srsti je svého nositele chránit před slunečním zářením, teplem či chladem, větrem a vlhkem. Často se ale zapomíná na roli, kterou srst zastává v procesu termoregulace. Neméně důležitou funkcí srsti je také bránit či dopomáhat odvodu tepla produkovaného metabolismem či svalovou prací.

MVDr. Veronika Gesierichová

MVDr. Veronika Gesierichová

Úspěšně jsem ukončila studium veterinárního lékařství, jsem trénérkou lidsko-psích týmů v oblasti pozitivního upevňování a doporučenou terapeutkou Dornovy metody pro zvířata. Zabývám se péčí o pohybový aparát nejen psích sportovců. Jsem hrdou paničkou pana vořecha Sida a australského ovčáka Noxe a...abych nezapomněla...věrnou služebnou borderky Juno. Se svými psy se věnuji především dogfrisbee a bavíme se navzájem učením triků. Miluji dobré jídlo (především masooo), jógu a bezduché courání se přírodou.

Princip ochrany srsti před těmito vlivy spočívá ve funkčím rozdělením srsti na dvě patra. Svrchní patro, tvořené krycími chlupy chrání tělo psa před vlhkem a deštěm, má za úkol odrážet či pohlcovat sluneční záření. Krycí chlupy jsou zároveň velice dobře prostupné pro vzduch.

Spodní patro srsti tvořené podsadou slouží jako izolační vrstva. Brání průniku vzduchu ke kůži psa a tím i odvádění tepla vyprodukovaného svalovou prací a metabolismem. Podsada tedy psí tělo dokonale izoluje jak vůči průniku tepla či chladu z vnějšího prostředí, tak vůči úniku tepla z produkovaného psím tělem.

Z toho důvodu dochází k sezónní výměně srsti. Aby v zimě pes neztrácel drahocenné teplo, je zapotřebí velice silná izolační vrstva tvořená podsadou. Avšak v létě se role obrací. Pokud by nedošlo k redukci množství podsady, pes by se doslova “vařil zevnitř” při jakékoliv práci či pohybové aktivitě, kterou vyvine.

Letní srst psa

Typy srsti

Vlivem chovatelské práce byly vytvořené rozličné typy srsti. Mezi ně patří hladká srst, která se vyznačuje absencí či minimálním množstvím podsady a velice krátkými a silnými krycími chlupy. Taková srst má tedy téměř nulovou izolační funkci jak v letním, tak zimním období. Zástupci hladkosrstých plemen se snadno přehřívají i prochladnouHedvábná srst se vyskytuje jak bez podsady, kdy je její struktura podobná lidským vlasům, tak s podsadou. Mezi zástupce plemene hedvábné srsti bez podsady je jorkšírský teriér a s podsadou shi-tzu. Hedvábná srst se běžně udržuje různými druhy střihů. Kudrnatá srst se skládá pouze ze spirálovitě stočené krycí srsti bez podsady. Tato srst pravidelně dorůstá. Zástupci plemen s tímto typem srsti, kterým je například pudl či kerry blue teriér nelínají a běžně se stříhajíHrubou srstí se pyšní například český fousek či border teriér. Tento typ srsti se skládá z hrubých a silných krycích chlupů a jemné podsady. Odumřelá srst nevypadává sama od sebe, proto je třeba ji trimovat. V neposlední řadě je zapotřebí zmínit původní typ srsti, kterým je srst s podsadou, která se vyskytuje jako krátká, středně dlouhá a dlouhá. Tento typ srsti se skládá z krycích chlupů a podsady. Právě stříhání této srsti vzbuzuje nejvíce emocí, protože ke stříhání primárně není určena. V ideálním případě se udržuje sama sezónním línáním.

Chovatelská práce aneb: “Co je přirozené?”

Existují četné studie o bohatosti, typu a struktuře osrstění potvrzující, že je tento faktor výrazně geneticky ovlivněn a velice často je jedním z kritérií chovatelských plánů. Zjednodušeně řečeno. Každý jedinec má dáno, jak bude vypadat jeho letní i zimní srst a jaké množství chlupů podsady mu po přelínání vyroste na jeden krycí chlup.

Při stejném typu srsti i plemenné příslušnosti mohou být skutečně diametrální rozdíly ve struktuře a složení zimní a letní srsti. Může se tedy stát, že zimní srst “Alíka” bude vypadat stejně, jako letní srst “Ferdy”. Což může “Ferdu” v letním období výrazně handicapovat. Jeho srst nebude v letním období dostatečně “vzdušná”. Ferda sice bude i v létě překrásně huňatý, ale jeho srst mu neumožní odvádět teplo vytvořené svalovou prací celým povrchem jeho těla a bude tak hůře tolerovat případnou zátěž.

Z pohledu srsti může být taktéž problematický chov psů v bytě či domě. Jak již bylo zmíněno, signálem pro výměnu zimní srsti za letní a naopak je délka světelného dne a teplota. V bytě je však po celý rok udržována víceméně stejná teplota. V ideálním případě pro psí sportovce (nikoliv však pro milovníky výstavních kruhů) dojde k takzvanému celoročnímu línání, kdy si pes udržuje po celý rok s drobnými odchylkami letní typ srsti. Může se však stát, že jsou regulační faktory tvorby srsti dokonale zmateny a pes si na letní období vytvoří dokonalou zimní srst a naopak.

Jak tedy? Stříhat či nestříhat.

Na tuto otázku bohužel neexistuje univerzální odpověď. Jsem přesvědčená, že je zapotřebí se rozhodovat individuálně s ohledem na stav srsti, potřeby jednotlivce a jeho pracovní zátěž. Je důležité si uvědomit, že stříhání neovlivní kondici ani motivaci vašeho psa. Proto prosím nestříhejte svého psa zbytečně. Je samozřejmé, že ideálním stavem je pes, který s příchodem jara přelíná na letní srst s minimálním množstvím chlupů podsady. Takový pes je skvěle vybavený na práci v parném počasí. Svrchní patro tvořené krycí srsti dokonale odráží či pohlcuje teplo a sluneční paprsky a nepropouští je dále ke kůži. Spodní patro tvořené malým množstvím podsady dotváří izolační vrstvu. Tato izolační vrstva je dostatečně silná aby zabránila průniku tepla na kůži psa a jeho následné přehřívání. Ale zároveň je dostatečně vzdušná, aby bylo teplo tvořené svalovou prací odváděno pryč. Dokonalý systém! Není žádný důvod do něj uměle zasahovat.

Letní srst psa

Pokud však váš pes z jakéhokoliv důvodu nepřelíná či přelíná nedostatečně, je izolační vrstva tvořená podsadou příliš silná. Nebrání pak pouze průniku tepla z vnějšího prostředí k psí kůži, ale stejně tak brání i odvodu nemalého množství tepla tvořeného při práci svalů. Takový pes se při zátěži snáze a rychleji přehřeje. Po zátěži se hůře ochlazuje na “provozní teplotu”.

Pokud takového psa prostříháte či “oholíte” na minimálně dva centimetry, můžete mu výrazně pomoci odvádět tento druh tepla. Jeho srst uměle zbavíte určitého množství podsady a provzdušníte ji. ALE! Je více než dobré mít na paměti, že tím zároveň odstraníte svrchní patro srsti. Váš pes tedy bude náchylnější vůči teplotám vnějšího prostředí. Musíte se o jeho teplotní komfort mimo zátěž postarat podobně, jako například u krátkosrstých plemen psů, kteří se s efektem prostříhané srsti de facto rodí.

Závěrem

Jsem toho názoru, že každý zásah do psího těla má své výhody i nevýhody a je zapotřebí jej důkladně zvážit s ohledem na individualitu jednotlivce. Člověk vyšlechtil celou řadu typů srsti, které jsou na míle vzdálené funkční stavbě srsti, která zabezpečuje dokonalou regulaci a rovnováhu mezi příjmem a výdejem tepla. Proto věřím, že v mnohých případech může zásah nůžkami do srsti psa zmírnit následky naší hry s genetickou informací psa domácího. Jak říká mé oblíbené přísloví: “Stáváš se navždy zodpovědným za to, cos k sobě připoutal.” Pokud se psy sportujeme, buďme zodpovědní za jejich přípravu a komfort před, v průběhu a po zátěži. Jsem výrazně proti stříhání psů z toho důvodu, že je jejich majitel líný prosedět odpoledne, aby je pořádně vyčesal, ale zároveň je dobré si uvědomit, že psa, který nelíná nevyčešete. Proto bych neodsuzovala lidi, kteří zváží všechna pro i proti a nakonec po nůžkách či strojku sáhnou.

Článek vyšel v časopise Psí Sporty 4/2015.

Neostříhaná srst bez podsady

(“letní srst”)

Neostříhaná srst s podsadou

(“zimní srst”)

Ostříhaná srst s podsadou

– plně zachovalá termoregulační funkce srsti
– paprsky slunečního záření jsou odráženy či se absorbují ve svrchním patře srsti a nedochází k vedení tepla z vnějšího prostředí na pokožku
– srstí volně proudí vzduch, který je schopný odvádět teplo vytvořené svalovou prací

– paprsky slunečního záření jsou odráženy či se absorbují ve svrchním patře srsti a nedochází k vedení tepla z vnějšího prostředí na pokožku = PES JE ODOLNĚJŠÍ VŮČI VYSOKÝM TEPLOTÁM PROSTŘEDÍ

– nedochází v volnému proudění vzduchu v srsti = teplo produkované svalovou prací není odváděno pryč = V PŘÍPADĚ ZÁTĚŽE SE PES “VAŘÍ” ZEVNITŘ

– srstí volně proudí vzduch, který je schopný odvádět teplo vytvořené svalovou prací z těla = V PŘÍPADĚ ZÁTĚŽE JE PES SCHOPNÝ RYCHLEJI ODVÉST TEPLO VYPRODUKOVANÉ SVALOVOU PRACÍ

– paprsky slunečního záření jsou odráženy či se absorbují ve svrchním patře srsti, který je ovšem v kontaktu s kůží = PES SE SNÁZE PŘEHŘÍVÁ V PŘÍPADĚ VYSOKÝCH TEPLOT PROSTŘEDÍ

existuje teoretická možnost poškození kvality srsti